Archeological Dig at Magdala, Israel (Photo: Courtesy of Magdala Center)

Archaeologist Dina Gorni at Magdala (Photo: Irris Makler)

Credit:

Picasa

Father Juan Maria Solana (Photo: Courtesy of Magdala Center)

St Mary Magdalene by Pietro Perugino (Photo: Palazzo Pitti, Florence)

Mosaic Found at Magdala (Photo: Irris Makler)

Related Stories