Boats anchored at Qalansiya, Socotra, Yemen

20180508-qalansiya-boats-BM-CROPPED.jpg

Boats anchored at Qalansiya, Socotra, Yemen
Boats anchored at Qalansiya, Socotra, Yemen.
Credit: Bethan McKernan
Boats anchored at Qalansiya, Socotra, Yemen. By permission.